• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Informacje ogólne

Emisje akcji

1. Seria: A , C

Poltronic S.A. - Dokument informacyjny dla akcji serii A i C

EMISJE AKCJI

AKCJE

CENA

WARTOŚĆ

DATA

UWAGI

SERIA

OPIS

LICZBA

NOMINALNA

EMISYJNA

KAPITAŁ

WZA

KRS

GPW/NC

GIEŁDA

A

założycielska

1 500 000

1,00

1,00 1 500 000 23.12.2009 22.02.2010 01.10.2010 publiczna
B

założycielska

1 227 273

1,00

1,25 1 227 273 23.12.2009 22.02.2010    

C

prywatna 272 727 1,00 5,50 272 727 27.05.2010 23.11.2010 01.10.2010 publiczna

D *

menedżerska

100 000

1,00

1,00 100 000 08.06.2011 12.07.2011    

obniżenie kapitału zakładowego poprzez
obniżenie wartości nominalnej akcji z 1,00 PLN do 0,50 PLN

  30.05.2012 15.10.2012    

E

prywatna

4 158 000

0,50

0,55 2 079 000 30.05.2012 15.10.2012    
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 7 158 000 0,50   3 579 000        
*warunkowe podwyższenie 100 000 0,50   50 000