• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 7/2023 - Rezygnacja osoby nadzorującej

typ raportu Raport bieżący
numer 7/2023
data dodania 2023-06-15 15:58:00
   

Treść raportu:

Zarząd spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15 czerwca 2023 roku Pan Michał Pawlik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu