• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 8/2023 - Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 8/2023
data dodania 2023-06-26 14:24:00
   

Treść raportu:

Zarząd spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje iż Rada Nadzorcza Poltronic S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku, działając na podstawie § 29 ust. 4 ‎Statutu Spółki, ze względu na złożenie przez Pana Michała Pawlika rezygnacji z ‎członkostwa w Radzie Nadzorczej Poltronic S.A. (raport EBI 7/2023), dokooptowała od dnia ‎‎26 czerwca 2023 roku Pana Jarosława Leszczyszyna do składu Rady Nadzorczej. Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej będzie działał do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Załączniki

Życiorys Jarosław LeszczyszynOsoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu