• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 1/2024 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2024
data dodania 2024-01-31 8:25:00
   

Treść raportu:

Zarząd spółki Poltronic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport roczny za 2023 rok – 20 marca 2024 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 15 maja 2024 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 14 sierpnia 2024 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 14 listopada 2024 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

  • § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu