• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 4/2024 - Informacja na temat zakresu stosowania(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 4/2024
data dodania 2024-04-15 22:06:56
   

 

Zarząd Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informację na temat zakresu stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” stanowiących załącznik do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023r. 

 

Podstawa prawna

§ 4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki

Formularz_DPNC_2024_POLTRONIC


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu