• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 5/2024 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 5/2023
data dodania 2024-04-26 18:35:59
   

 

Treść raportu:

Zarząd Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

ZWZA 26.04.2024 r. Podjęte uchwały

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu