• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 6/2024 - Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 6/2024
data dodania 2024-04-26 18:41:59
   

 

Treść raportu:

Zarząd Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 26 kwietnia 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 7 w sprawie wypłaty dywidendy („Uchwała”).

Na mocy Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

  • postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 143.160,00 zł – na wypłatę dywidendy;
  • ustaliło kwotę dywidendy na 0,02 zł na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000, którym przysługuje prawo do dywidendy,
  • ustaliło dzień 17 maja 2024 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy,
  • ustaliło dzień 24 maja 2024 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu