• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 7/2024 - Powołanie Rady Nadzorczej spółki Poltronic(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 7/2024
data dodania 2024-04-27 09:10:45
   

Treść raportu:

Zarząd Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 26 kwietnia 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na kolejną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki powołano:

  1. Pana Jarosława Leszczyszyna,
  2. Pana Piotra Kołodziejskiego,
  3. Pana Gerarda O’Keeffe,
  4. Panią Magdalenę Jakubiak,
  5. Pana Rafała Pankałę.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

2024 POLTRONIC Życiorysy Członków Rady NadzorczejOsoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu