• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 8/2024 - Powołanie Prezesa Zarządu spółki Poltronic(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 8/2024
data dodania 27-04-2024 09:15:16
   

Treść raportu:

Zarząd Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 26 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 10/2024 w sprawie powołania Pana Marka Kołodziejskiego na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

2024 POLTRONIC Życiorys Prezesa Zarządu


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu