• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty EBI

EBI 9/2024 - Raport okresowy kwartalny za I kwartał(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 9/2024
data dodania 15-05-2024 16:24:09
   

Treść raportu:
Zarząd spółki Poltronic S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje okresowy raport kwartalny za I kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

Raport 2024 1Q


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu