• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 7/2020 - Zakończeniu działalności podmiotu(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 7/2020
data dodania 2020-11-04 20:00:00
   

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Poltronic SA ("Emitent") informuje, iż powziął wiadomość o zakończeniu z dniem 23.10.2020 r. działalności podmiotu zależnego od Emitenta - spółki ChengDi Trade Ltd. z siedzibą w Shenzhen w Chinach („Spółka”). Spółka pełniła rolę przedstawiciela (agenta) oraz biura handlowego Spółki w Chinach.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu