• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 7/2021 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 7/2021
data dodania 2021-07-23 18:00:00
   

Zarząd spółki POLTRONIC S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 22 lipca 2021r.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 5.874.570
Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 7.158.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 82,07%

Jarosław Leszczyszyn: liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 4.623.830, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 78,71% oraz w ogólnej liczbie głosów - 64,60%.

Marek Kołodziejski: liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 1.200.740, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 20,44% oraz w ogólnej liczbie głosów - 16,77%.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu