• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 1/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2022
data dodania 2022-05-23 18:00:00
   

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku (wtorek), o godz. 14.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty Uchwał ZWZA

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu