• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 2/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 2/2023
data dodania 2023-05-11 15:33:00
   

Treść raportu:

Zarząd spółki POLTRONIC S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ, które odbyło się w dniu 10 maja 2023 r.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniosła: 5.924.570

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 7.158.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 82,77%

 

Jarosław Leszczyszyn:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 4.623.830, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 78,04% oraz w ogólnej liczbie głosów - 64,60%.

Marek Kołodziejski:

liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji obecnych na ZWZ – 1.200.740, wskazanie procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ – 20,27% oraz w ogólnej liczbie głosów - 16,77%.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu