• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 1/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 1/2024
data dodania 2024-03-27 17:22:52
   

Zarząd Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 kwietnia 2024 roku (piątek), o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty Uchwał ZWZA

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu