• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty okresowe

Harmonogram raportów okresowych

Zarząd Spółki Poltronic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 20 marca 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 14 sierpnia 2023 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 14 listopada 2023 roku


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.