• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty okresowe

Raporty okresowe 2010

Raporty okresowe 2010

Raport Roczny 2010

Do pobrania: Raport roczny za 2010

Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe za 2010 wraz z opinią Biegłego Rewidenta

Załącznik 2 - Raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego

Załącznik 3 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

Raport 4Q 2010

Do pobrania raport kwartalny za Q4 2010

Raport 3Q 2010

Do pobrania raport kwartalny za Q3 2010

Raport 2Q 2010

Spółka nie publikowała raportu kwartalnego

Raport 1Q 2010

Spółka nie publikowała raportu kwartalnego