• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty okresowe

Raporty okresowe 2017

Raporty okresowe 2017

Raport Roczny 2017

Do pobrania:   Raport roczny za 2017 (str. 1-5)

                           Raport roczny za 2017 (str. 6-15)

Załącznik 1a - Sprawozdanie Finansowe za 2017 (str. 1-11)

Załącznik 1b - Sprawozdanie Finansowe za 2017 (str. 12-24)

Załącznik 2 -  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017

Załącznik 3 -  Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2017

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect

 

Raport 4Q 2017 - brak publikacji

Do pobrania: Raport kwartalny 4Q 2017

Raport 3Q 2017 

Do pobrania: Raport kwartalny 3Q 2017

Raport 2Q 2017

Do pobrania: Raport kwartalny 2Q 2017

Raport 1Q 2017

Do pobrania: Raport kwartalny 1Q 2017