• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty okresowe

Raporty okresowe 2018

Raporty okresowe 2018

Raport Roczny 2018 

Do pobrania: Raport roczny za 2018

Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe za 2018

Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018

Załącznik 3 - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2018

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect

 

Raport 4Q 2018 - brak publikacji

Do pobrania: Raport kwartalny 4Q 2018

Raport 3Q 2018 

Do pobrania: Raport kwartalny 3Q 2018

Raport 2Q 2018 

Do pobrania: Raport kwartalny 2Q 2018

Raport 1Q 2018

Do pobrania: Raport kwartalny 1Q 2018