• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty okresowe

Raporty okresowe 2019

Raporty okresowe 2019

Raport Roczny 2019

Do pobrania: Raport roczny za 2019

Załącznik 1 - eSprawozdanie Finansowe za 2019

Załącznik 2 - noty do Sprawozdania Finansowego za 2019

Załącznik 3 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019

Załącznik 4 - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2019

Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect

 

Raport 4Q 2019 - BRAK PUBLIKACJI

Do pobrania: Raport kwartalny 4Q 2019

Raport 3Q 2019

Do pobrania: Raport kwartalny 3Q 2019

Raport 2Q 2019 

Do pobrania: Raport kwartalny 2Q 2019

Raport 1Q 2019 

Do pobrania: Raport kwartalny 1Q 2019