• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty okresowe

Raporty okresowe 2022

Raporty okresowe 2022

Raport Roczny 2022

Do pobrania: Raport Roczny za 2022 r.

Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe za 2022 r.

Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.

Załącznik 3 - Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za 2022 r.

Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przestrzegania dobrych praktyk NewConnect 2022 r.

 
Raport 4Q 2022 - BRAK PUBLIKACJI

Do pobrania: Raport kwartalny 4Q 2022

Raport 3Q 2022

Do pobrania: Raport kwartalny 3Q 2022

Raport 2Q 2022

Do pobrania: Raport kwartalny 2Q 2022

Raport 1Q 2022

Do pobrania: Raport kwartalny 1Q 2022